Børneterapeuterne

Hvidovre kommunes børneterapeuter arbejder tæt sammen med sundhedsplejen.
Børneterapeuterne er enten fysioterapeuter eller ergoterapeuter.
Oral motorisk team OMT, et tilbud barnet kan henvises til ved spiseudfordringer.

Børneterapeuterne

Ergo- og fysioterapi til børn og unge

Ergo- og fysioterapeuterne i Børneterapien og Sundhedsplejen understøtter børn med særlige motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker i alderen i 0-18 år.

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder indenfor serviceloven, sundhedsloven og dagtilbudsloven.
Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov, den terapeutfaglige vurdering og ses altid i relation til lovgivningen.

Børneterapeuterne arbejder i børnenes nærmiljø. Det betyder, at træning og vejledning kan foregå i hjemmet, dagtilbud eller i træningsfaciliteterne på Krogstenshave Plejecenter.

Ergo- og fysioterapeutisk indsats kan f.eks. være:

  • Råd og vejledning til forældre og fagpersonale
  • Observationer, undersøgelse og udredning
  • Test af motorik og sanser
  • Individuel træning og behandling
  • Genoptræning efter genoptræningsplan
  • Træning på hold
  • Tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder

Daglig leder af børneterapien: Anette Bjerring Jensen, telefon: 36 39 37 65 eller mobil 51 58 76 75.

Mail: avb@hvidovre.dk

Har I spørgsmål eller bekymringer i forhold til jeres babys motoriske udvikling, kan jeres sundhedsplejerske booke en tid hos en børnefysioterapeut.

Babyklinik

Babyklinikken er desværre midlertidig lukket indtil 1.september 2021.

Forældrene kan henvende sig hos egen læge, hvis I er bekymrede for barnets motoriske udvikling eller evt. kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning.

Henvisning Småbørn 1-6 år

I kan ikke selv henvise jeres barn.
Henvisning sker  gennem en sundhedsplejerske, dagplejepædagog, pædagog i institution, socialrådgiver, praktiserende læge, eller læge på sygehus.
Visitationsudvalget i Børneterapien og Sundhedsplejen vurderer henvisningen og visiterer herefter til det rette tilbud.

Der afholdes ugentlige visitationsmøder og forældrene kontaktes inden for 5 hverdage efter visitationen.

Henvisning skolebørn

I kan ikke selv henvise jeres barn, I skal have kontaktet og været i dialog med sundhedsplejersken på barnets skole.

Børneterapien vil vurdere henvisningen og kan tilbyde telefonisk råd og vejledning til Jer, eller tilbyde en sansemotorisk undersøgelse, eller give råd og vejledning i Motorikklinikken.

Motorikklinikken finder sted torsdage på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, Indgang A, skolesundhedsplejens lokale.

Alle henvisninger vil blive vurderet én gang om ugen, I vil blive kontaktet i løbet af 10 hverdage.

Hvem er vi ?

Børnefysioterapeut: Sofie Schreiber Rasmussen: 50 84 40 07

Børnefysioterapeut: Signe Munk Larsen 51844005

Børnefysioterapeut: Berit Kristensen: 6197 1621

Børnefysioterapeut: Rie Lund Linde: 50 84 40 02

Børneergoterapeut: Heidi Herold Sørensen: 50 84 40 00

Børneergoterapeut: Helle Dige Erichsen: 41738497

Børneergoterapeut Frederikke Jung: 51587674