Tilbud til førstegangs gravide i Hvidovre

Familieliv Hvidovre er sundhedsplejens kursus forløb til alle førstegangs gravide i Hvidovre Kommune. Familieliv Hvidovre er en kursusrække, hvor nye familier får mulighed for at danne netværk, få baggrundsviden og få en god start som familie.

Familieliv Hvidovre 

Hvad er Familieliv Hvidovre?

Familieliv Hvidovre er et fødsels- og familieforberedelseskursus til alle, som bliver familie for første gang. Sundhedsplejen i Hvidovre afholder kursusrækken i tæt samarbejde og med deltagelse af regionens jordemødre fra Hvidovre hospital, en bred række relevante fagfolk fra Hvidovre Kommune samt frivillige og private aktører.

Kurset strækker sig fra midt i graviditeten og frem til barnet er ca. 12 måneder. Familierne mødes 15 gange i løbet af den periode. Grupperne sættes sammen ud fra fødselsterminen. Der vil være op til 12 par på hvert hold. Når barnet er født, skal det også deltage.

I Hvidovre kommune er der ca. 350 førstegangsfødende årligt, så vi forventer, at der vil være flere hold i aktion hver uge.

Der starter nye hold hver måned.

Familieliv Hvidovre indeholder en række temaer, der medvirker til at styrke deltagernes forældrekompetencer. Kurserne giver også deltagerne mulighed for at møde og skabe netværk med andre nye familier.

Formål med Familieliv Hvidovre

Formålet med Familieliv Hvidovre er at give information, råd og inspiration til en god start på livet som familie. Der er fokus på alle i familien - det nye barn og forældre - eller andre betydningsfulde voksne i barnets liv.

Kurset giver mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk med andre nye familier. Kurset vil danne et trygt forum til at stille spørgsmål og dele refleksioner. Familieliv Hvidovre lægger vægt på dialog, og at forældrene er eksperter i deres eget liv.

Temaerne i Familieliv Hvidovre

  • Økonomi, orlov og juridiske rettigheder
  • Amning
  • Graviditet og fødsel, Barn i vente og jordemødrenes fødselsforberedelses program
  • Barnets naturlige udvikling og trivsel
  • Familieliv og kommunikation
  • Mulighed for at søge råd og vejledning
  • Netværksdannelse med andre familier

Hvor og hvornår?

Kurserne afholdes i Børnesundhedshuset, Sundhedscentret, Hovedbiblioteket, Plejecentrene Krogstenshave og Dybenskær samt Hvidovre Aktivitetscenter og foregår på torsdage 16.30-18.30.

Der vil være frugt til deltagerne.

Hvem kan deltage?

Alle førstegangsfamilier får tilbuddet. Det er muligt at deltage i Familieliv Hvidovre uanset, hvordan familien er konstrueret. Der er mulighed for tolkebistand, hvis det er nødvendigt. Giv besked om dette ved tilmeldingen.

Tilmelding

Tilmeldingen sker i den første jordemoderkonsultation. Det er også muligt at tilmelde sig på sundhedsplejen@hvidovre.dk eller på telefon 3639 3765.

I bliver kontaktet før kursus start telefonisk  af sundhedsplejen med henblik på gruppestart og mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

Yderligere information

Familieliv Hvidovre er udviklet i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar. Se mere her: Familieiværksætterne.