Indskoling

Sundhedsplejerskens aktiviteter fra 0. til 2. klasse
 
Sundhedsplejerskens indskolingsundersøgelse foregår i 0. og 1. klasse. Det er vigtigt, at I forældre deltager sammen med jeres barn.

Inden undersøgelsen i 0. klasse har jeres barn sammen med Jer svaret på spørgsmål og lavet en tegning.

Indskolingsundersøgelsen indeholder udover en samtale om jeres barns trivsel også måling af højde og vægt, synsprøve og høreprøve.

Efter undersøgelsen deltager sundhedsplejersken i en konference med klasselærerne, hvor vi taler om den enkelte elevs trivsel.

I 1. klasse testes jeres barn i motoriske færdigheder gennem leg, og barnet måles og vejes.

I 2. klasse undersøges eleverne efter aftale ved behov. Derudover tilbydes klassen en sundhedspædagogisk aktivitet, hvor emnerne er sanserne, motion, morgenmad og søvn.