Udskoling

Sundhedsplejens tilbud til udskolingen

7. klasse

I 7. klasse får tilbud om at komme til en lille snak hos sundhedsplejersken, vi kalder det Åben Dør. 

I 7. klasse kan du kigge i Teenage guiden, den fortæller mange ting om at være teenager.

8. klasse

Sundhedseksperimentarium

Når du går i 8. klasse, skal du udskoles. Det foregår i Hvidovre i Børnesundhedshuset i sundhedseksperimentariet.

Du er aktiv under eksperimentariet, som består af 32 stande og opgaver.

Du bliver guidet gennem sundhedseksperimentariet af tre sundhedsplejersker.

Du får en oplevelse af, hvad kroppen kan, og hvordan den reagerer.

Du kan få indblik i, hvordan røg, alkohol, sukker og fysisk aktivitet påvirker dig. Din klasselærer deltager også i eksperimentariet.

Seksualundervisning er en del af sundhedseksperimentariet. 

I 8. Klasse bliver du undervist og vejledt omkring seksuelle overførte sygdomme, prævention og følelserne omkring den seksuelle debut.

Du kan også få en individuel vejledning og rådgivning omkring seksuelle spørgsmål og prævention i Børnesundhedshuset eller på Sexlinien.

Til klasselæreren i 8. klasse

Vejledning til klasselærer
Sundhedseksperimentariet foregår i:

Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274,  tlf. 3639 3765

• Tirsdag:     kl.8.15 –9.45         seksualundervisning for klassen uden lærer
                    kl 10- til eleverne er færdige i sundhedseksperimentariet 

Datoen er aftalt i forvejen mellem skolen og sundhedsplejen.
Eleverne og forældre får besked via Intra med information om at besvare et spørgeskema på www.sundhedsvejen.dk inden sundhedsdagen.
Det er vigtigt, at klassen kommer på den aftalte dato og ikke bytter med parallel klassen.

Sundhedsplejersken tager kontakt til klasselæreren personligt eller via mail inden eksperimentariet.
• Hvor foregår det – Børnesundhedshuset Hvidovrevej 274.
• Husk mad og vand – kun pauser efter aftale
• Opfølgende samtaler med elever vil primært finde sted efter aftale.

• Møde i god tid i Børnesundhedshuset

• Sørge for at eleverne er i Børnesundhedshuset fra kl. 8.15 - 9.45 til seksualvejledning

• Læreren sidder udenfor under vejledningen, tager sig af eventuelle elever, der forlader undervisningen
• Varetage sukkerstanden i sundhedseksperimentariet.
• minde eleverne om at gå ind på www.sundhedsvejen.dk og udfylde spørgeskema i ugen op til sundhedsdagen.
• Aftale med eleverne hvornår de må holde pause.
• Sørge for at ingen elever går før sundhedsplejersken har sagt god for det.

9. klasse

I 9. klasse får din årgang besøg af en sundhedsplejerske, Pulsen og Tuba.

Pulsen er Hvidovre kommunes tilbud til unge med alkohol og stofmisbrug.

Tuba er Hvidovre kommunes tilbud til unge, som er børn af alkoholmisbrugere.