Skolesundhedspleje i skoleåret 2020/21

Skolesundhedspleje i skoleåret 2021/22

I dette skoleår er der ændringer af vores indsats grundet nedlukning af landet i sidste skoleår.

Elever i 0. og 1.klasse får sundhedssamtale og undersøgelse, samt screeninger af motorik og astma.

2.klasse elever får den indsats, som de skulle have haft i 1.klasse – Samtale og motorisk screening. Der vil være enkelte 3.klasse elever, der vil blive indkaldt til sundhedssamtale, da de ikke er blevet set i 1.klasse.

I 5.klasse vil vi lave sundhedspædagogik med temaet pubertet.

Eleverne i 6.klasse skal til en individuel samtale og undersøgelse, hvor der er fokus på elevens trivsel.

For 7.klasse holder skolens sundhedsplejerske ”åben dør”, hvor eleverne får mulighed for at spørge og dele lige præcis det de har behov for.

Helt nyt for 8.årgang er vores tværfaglige indsats – ”Sundhedskaravanen”. I samarbejde med ungdomsskolen, Pulsen, SSP og sundhedsplejen besøger vi 8.årgang med temaworkshop omhandlende; sunde lunger, ungdomskultur/rusmidler og seksuel sundhed. Dagen afsluttes med et teaterstykke – ”Krop Amok”, der handler om alt det der sker i teenageårene.

Alle 9.klasserne fik i 8.klasse en individuel udskolingssamtale og skal derfor ikke ses i år.