Indskoling

Sundhedsplejerskens aktiviteter fra 0. til 2. klasse

Sundhedsplejerskens indskolingsundersøgelse foregår i 0. og 1. klasse. Det er vigtigt, at I forældre deltager sammen med jeres barn.

Indskolingsundersøgelsen indeholder udover en samtale om jeres barns trivsel også måling af højde og vægt, synsprøve og høreprøve.

I 1. klasse testes jeres barn i motoriske færdigheder gennem leg, og barnet måles og vejes. Ved samtalen laver sundhedsplejen en astmaopsporing, som er spørgsmål om symptomer på astma og allergi.

I 2. klasse undersøges eleverne efter aftale ved behov.