Mellemtrin

Tilbuddene til 5.-6. klasse er dels pædagogiske øvelser i 5. klasse, dels samtaler med eleverne i 6. klasse.

Sundhedsplejens tilbud til mellemtrinnet

Pubertets undervisning i 5. klasse

I 5. klasse vil vi lave sundhedspædagogik med termaet pubertet.

Tilbud til 6. klasse

Eleverne inviteres til en individuel samtale og undersøgelse af sundhedsplejersken på skolen efter aftale med klasselærer og forældre. Fokus vil være elevens trivsel.