Når forældre drikker for meget

Når Forældre Drikker for meget er et link, hvor hele familien kan få hjælp.

Alkoholmisbrug berører både børn og forældre.

Tuba er Hvidovre kommunes tilbud til unge, som er børn af alkoholmisbrugere.