Indskoling

Sundhedsplejerskens aktiviteter fra 0. til 2. klasse

Sundhedsplejerskens indskolingsundersøgelse foregår i 0. og 1. klasse. Det er vigtigt, at I forældre deltager sammen med jeres barn.

Indskolingsundersøgelsen indeholder udover en samtale om jeres barns trivsel også måling af højde og vægt, synsprøve og høreprøve.

Vi har et samarbejde med DTU om en kortlægning af den enkelte families sukkerforbrug. 

I 1. klasse testes jeres barn i motoriske færdigheder gennem leg, og barnet måles og vejes. Ved samtalen laver sundhedsplejen en astmaopsporing, som er spørgsmål om symptomer på astma og allergi.

I 2. klasse undersøges eleverne efter aftale ved behov.