Særlige tilbud

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune benytter vi Holbæk-modellen i forhold til overvægtige børn. Holbæk-modellen har vist sig at være den model, der med størst succes hjælper familier med overvægtige børn til stabilt og varigt vægttab.

Program for overvægtige børn er et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret . I Program for overvægtige børn møder I sundhedsplejersker og en diætist.

Hvad går tilbuddet ud på?

Vi er et behandlingstilbud, der tager udgangspunkt i jeres barns udfordringer i forhold til kost, motion, inaktivitet, trivsel, søde sager & drikke, sengetider etc. Jeres barns hverdag gennemgås grundigt, og der laves en punktplan, som hele familien skal arbejde med.

Hvem kan deltage?

  • Børn mellem 3 - 18 år, der har et BMI over IOTF-BMI>25 i forhold til alder og køn, sundhedsplejersken kan udregne BMI.
  • Familier, der er motiverede til at omlægge livsstil

Hvordan foregår det?

Hvis I ønsker at deltage i Program for overvægtige børn, ringer I til sundhedsplejerske Susanne Matthiessen. Derefter får I en tid i Børnesundhedshuset til en forundersøgelse. Herefter skal I komme til samtale med enten en sundhedsplejerske eller diætist hver 6.- 8. uge alt efter behov.

Hvad forventer vi?

Vi har en plan for, hvordan det er muligt at hjælpe jer. Derfor er det vigtigt, at hele familien er motiveret til at ændre livsstil. Resultaterne viser at 7 ud af 10 børn, der har deltaget i Holbæk-modellen taber sig. Det er vigtigt, at I bakker jeres barn op, kommer til samtalerne samt støtter jeres barn i at få skabt sunde kostmønstre og mere fysisk aktivitet i hverdagen. Her er en oversigt over motionstilbud i Hvidovre kommune

Hvor foregår det?

POB samtaler foregår i Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274, 2650 Hvidovre.

Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til sundhedsplejerske Susanne Matthiessen på Tlf. 5158 7677.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Program for overvægtige børn.

Med venlig hilsen

Sundhedsplejerskerne Susanne Bjerregaard Matthiessen, Vicki Pedersen og Anne Mette Burkal og Susanne Meyer diætist