SUNDHEDSPLEJEN I HVIDOVRE

Sundhedsplejerskens hjemmebesøg

I Hvidovre Sundhedspleje har vi fokus på at mindske udbredelsen af Covid19 og andre smitsomme sygdomme.

Husk at melde afbud til sundhedsplejersken, hvis nogen i hjemmet er syge, og 

- Lufte ud før besøget
- At nyse/hoste i sit ærme.
- God håndhygiejne.