SUNDHEDSPLEJEN I CORONATID

Sundhedsplejerskens hjemmebesøg

I Hvidovre Sundhedspleje har vi fokus på at mindske risikoen for Covid19.

-forældrene ringes op før besøget, for at vi sikrer os, at alle i hjemmet er raske - også de sidste 48 timer inden besøget.

- Lufte ud før besøget
- At der skal holdes min. en meters afstand til sundhedsplejersken.
- At nyse/hoste i sit ærme.
- God håndhygiejne.