Børneterapeuterne

Børn gynger

Luk alle
Åbn alle

Ergo- og fysioterapeuterne i Børneterapien og Sundhedsplejen understøtter børn med særlige motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker i alderen i 0-18 år.

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder indenfor serviceloven, sundhedsloven og dagtilbudsloven. Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov, den terapeutfaglige vurdering og ses altid i relation til lovgivningen.

Børneterapeuterne arbejder i børnenes nærmiljø. Det betyder, at træning og vejledning kan foregå i hjemmet, dagtilbud, skoler eller i træningsfaciliteterne på Hvidovre Sundhedscenter.

Ergo- og fysioterapeutisk indsats kan f.eks. være:

· Råd og vejledning til forældre og fagpersonale

· Observationer samt vurdering af motorik og sansebearbejdning

· Individuel træning og behandling

· Genoptræning efter genoptræningsplan

· Træning på hold

· Tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder

Daglig leder af Børneterapien: Anette Bjerring Jensen, telefon: 36 39 37 65 eller mobil 51 58 76 75. Mail: avb@hvidovre.dk

Har I spørgsmål eller bekymringer i forhold til jeres babys eller barns motoriske udvikling, kan I kontakte jeres sundhedsplejerske.

Babykliniklen er et tilbud til babyer som jeres sundhedsplejerske kan henvise til, hvis der er bekymring for jeres barns motoriske udvikling eller mhp. at forbygge eller reducere kranieskævhed og favoritside.

I Babyklinikken møder I en fysioterapeut, der undersøger jeres barn og ud fra undersøgelsen giver råd og vejledning ift. hvad I kan arbejde videre med hjemme.

Babyklinikken er for børn i alderen 0-1 år.

Henvisning sker gennem en sundhedsplejerske, dagplejepædagog, pædagog i institution, socialrådgiver, praktiserende læge, eller læge på sygehus.

I kan ikke selv henvise jeres barn.

Visitationsudvalget i Børneterapien og Sundhedsplejen vurderer henvisningen og visiterer herefter til det rette tilbud.

Der afholdes ugentlige visitationsmøder og forældrene kontaktes inden for 5 hverdage efter visitationen.

Børneterapien har et tilbud i form af en motorikklinik, som er et tilbud til børn, hvor der er en bekymring for barnets motoriske udvikling og motoriske færdigheder.

Udfordringerne skal være i en grad, så det forhindre eller hæmmer barnets deltagelse i dagligdags aktiviteter i hjemmet og/eller i skolen.

I Motorikklinikken vurderes barnets motorik og der gives råd og vejledning til familien, således at de kan støtte den videre udvikling bedst muligt.

I kan ikke selv henvise jeres barn. I skal have været i dialog med den sundhedsplejerske, som er tilknytte jeres barns skole, hvis jeres barn skal henvises.

Motorikklinikken finder sted i Sundhedscentret, Hvidovrevej 272.

Børneterapien har et visitationsudvalg, der samles en gang om ugen og tager stilling til henvisningen. I vil blive kontaktet i løbet af 10 hverdage.

Børnefysioterapeut: Signe Munk Larsen  50 84 40 05

Børnefysioterapeut: Rikke Ubbe Rasmussen  61 97 16 21

Børnefysioterapeut: Cecilia Katrine Madsen  50 84 40 07

Børnefysioterapeut: Gitte Rimm Bracher  41 32 07 53

Børnefysioterapeut: Karoline Weiglin Jørgensen  50 84 40 00

Børneergoterapeut: Helle Dige Erichsen  41 73 84 97

Børneergoterapeut: Katrine Albech  5158 7674

Børneergoterapeut: Frederikke Jung (barsel)

Børneergoterapeut: Simone Lykke Suhr

 

Børneergoterapeuterne er en del af Oral motorisk team (OMT), som er et tværfagligt tilbud til børn med spiseudfordringer.

Der kan henvises til OMT via sundhedsplejersken, talepædagog eller daginstitution.