Børneterapeuterne

Luk alle
Åbn alle

Ergo- og fysioterapeuterne i Børneterapien og Sundhedsplejen understøtter børn med særlige motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker i alderen i 0-18 år.

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder indenfor serviceloven, sundhedsloven og dagtilbudsloven.
Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov, den terapeutfaglige vurdering og ses altid i relation til lovgivningen.

Børneterapeuterne arbejder i børnenes nærmiljø. Det betyder, at træning og vejledning kan foregå i hjemmet, dagtilbud eller i træningsfaciliteterne på Krogstenshave Plejecenter.

Ergo- og fysioterapeutisk indsats kan f.eks. være:

  • Råd og vejledning til forældre og fagpersonale
  • Observationer, undersøgelse og udredning
  • Test af motorik og sanser
  • Individuel træning og behandling
  • Genoptræning efter genoptræningsplan
  • Træning på hold
  • Tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder

Daglig leder af børneterapien: Anette Bjerring Jensen, telefon: 36 39 37 65 eller mobil 51 58 76 75.

Mail: avb@hvidovre.dk

Har I spørgsmål eller bekymringer i forhold til jeres babys motoriske udvikling, kan jeres sundhedsplejerske booke en tid hos en børnefysioterapeut.

Forældrene kan henvende sig hos egen læge, hvis I er bekymrede for barnets motoriske udvikling eller evt. kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning.

I kan ikke selv henvise jeres barn.
Henvisning sker  gennem en sundhedsplejerske, dagplejepædagog, pædagog i institution, socialrådgiver, praktiserende læge, eller læge på sygehus.
Visitationsudvalget i Børneterapien og Sundhedsplejen vurderer henvisningen og visiterer herefter til det rette tilbud.

Der afholdes ugentlige visitationsmøder og forældrene kontaktes inden for 5 hverdage efter visitationen.

I kan ikke selv henvise jeres barn, I skal have kontaktet og været i dialog med sundhedsplejersken på barnets skole.

Børneterapien vil vurdere henvisningen og kan tilbyde telefonisk råd og vejledning til Jer, eller tilbyde en sansemotorisk undersøgelse, eller give råd og vejledning i Motorikklinikken.

Motorikklinikken finder sted torsdage på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, Indgang A, skolesundhedsplejens lokale.

Alle henvisninger vil blive vurderet én gang om ugen, I vil blive kontaktet i løbet af 10 hverdage.

Børnefysioterapeut: Sofie Schreiber Rasmussen: 50 84 40 07

Børnefysioterapeut: Signe Munk Larsen 51 84 40 05

Børnefysioterapeut: Berit Kristensen: 61 97 16 21

Børnefysioterapeut: Rie Lund Linde: 50 84 40 02

Børneergoterapeut: Heidi Herold Sørensen: 50 84 40 00

Børneergoterapeut: Helle Dige Erichsen: 41 73 84 97

Børneergoterapeut Frederikke Jung: 51 58 76 74