Indskoling

Sundhedsplejerskens aktiviteter fra 0. til 2. klasse

Sundhedsplejerskens indskolingsundersøgelse foregår i 0. klasse. Det er vigtigt, at I forældre deltager sammen med jeres barn.

Indskolingsundersøgelsen indeholder udover en samtale om jeres barns trivsel også måling af højde og vægt, synsprøve, høreprøve og motorisk screening.

Vi har et samarbejde med DTU om en kortlægning af den enkelte families sukkerforbrug.

Ved samtalen laver sundhedsplejen en astmaopsporing, som er spørgsmål om symptomer på astma og allergi. 

I 1. klasse højde og vægtmåling. Eleverne følges ad i små grupper, så forældre deltagelse er ikke nødvendigt. 

I 2. klasse undersøges eleverne efter aftale ved behov.