Sunde tilbud til børnefamilier

Luk alle
Åbn alle

Sundhedsplejen i Hvidovre har en ammestrategi, der er i overensstemmelse med den nyeste viden.

Sundhedsplejen har tre sundhedsplejersker, der er ammekonsulenter. To sundhedsplejerske, der er certificeret IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) og en sundhedsplejerske med Sundhedskomiteens 90-timers ammekursus. Ammekonsulenterne holder sig ajour med den nyeste viden om amning og er ansvarlig for at ajourføre ammestrategien. Ammestrategien revideres x 1 årligt.

Sundhedsplejerskerne i Hvidovre er alle uddannet til at tage sig af amning. Alle nybagte forældre tilbydes et barselsbesøg 4. - 6. dagen efter fødslen, hvor fokus især er på ammeetablering, og at forældrene får svar på deres spørgsmål vedrørende amning.

Sundhedsplejerskerne er naturligvis også støttende omkring forældres fravalg af amning. 

Sundhedsplejens ammeklinik

I Hvidovre er der tilbud om en eller flere konsultationer i ammeklinikken til kvinder med komplicerede ammeforløb eller med ekstra behov for ammevejledning både i graviditeten og efter fødslen. Fædre er meget velkomne og har stor betydning for amningens forløb. Konsultationer i Ammeklinikken foregår i Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274. Ammeklinikken er åben mandage og torsdage om eftermiddagen. Medbring en stofble. Du kan henvises via din egen sundhedsplejerske eller selv booke en tid via sundhedsplejens sekretær 3639 3765.

Ammestrategi

Kvinder skal have mulighed for at amme, hvis de har lyst.

1. Den kommunale sundhedstjeneste har en ammestrategi, som er i overensstemmelse med den nyeste viden.

2. Sundhedsplejerskerne er i stand til at omsætte kommunens ammestrategi i praksis.

3. Sundhedsplejerskerne samarbejder med personalet på det lokale fødested, praktiserende læger og andre relevante fagpersoner.

4. Forældrene får tilstrækkelig viden om, hvad der skal til for, at amningen lykkes.

5. Forældrene støttes i at udvikle et netværk, som kan give dem den omsorg, de har brug for.

6. Forældrene støttes i at lægge barnet til brystet, når barnet beder om det.

7. Moderen opmuntres til at "starte forfra" med barnet hud-mod-hud, hvis det er svært at få amningen til at fungere.

8. Forældrene får information og støtte til løsning af konkrete ammeproblemer.

9. Moderen opmuntres til at fortsætte med at amme, så længe familien trives med det.

10. Moderen støttes, hvis hun har fravalgt at amme eller ikke får amningen til at fungere.

Center for tidlig indsats og familieforskning på Københavns universitet har lavet en samling af videoer med babyer og deres forældre.

Hvis I gerne vil vide mere om babyens sociale og følelsesmæssige udvikling i det første leveår, kan I gå på opdagelse i videoteket.

I videoerne deler Center for tidlig indsats og familieforskning ud af viden fra forskningen, om hvad barnet kan på bestemte tidspunkter og, hvordan I som forældre bedst kan støtte jeres barns udvikling.

I kan se linket her: https://forstaadinbaby.dk/om-projektet,

Der er mulighed for at deltage i Fars legestue to steder:

Fars legestue er et tilbud til alle fædre og børn mellem 0-5 år.

Det foregår på Avedøre Bibliotek  hver mandag mellem kl. 10-13. 

I Risbjerggård kulturhus hver onsdag mellem kl. 10-13. 

Det kræver ingen tilmelding. 

 

 

 

TryghedsCirklen er et kursus til forældre. Kurset giver jer redskaber til at forstå jeres barns signaler og metoder til at imødekomme jeres barns behov.

Få flere glade øjeblikket med dit barn

Sundhedsplejen tilbyder kursusforløb til forældre med børn i alderen 0-3 år.

Vil I gerne have flere positive oplevelser og en bedre hverdag med jeres barn? Kan samværet med jeres barn nogle gange være svært og er det indimellem vanskeligt at forstå jeres barns signaler og behov?

Det kan også være, at du eller din partner har haft en efterfødselsreaktion.

Hvis ja, så kan dette forældrekursus være noget for jer. På forældrekurset får I redskaber til at aflæse jeres barns følelser og hjælp til at håndtere svære situationer med barnet, f.eks. når barnet er svær at trøste, klynkende, grædende, utrygt, ”klæbende” eller uroligt. Det kan være med til at give færre konflikter med barnet, flere glade øjeblikke med jeres barn og ro på familielivet.

Der er mulighed få et individuelt forløb i hjemmet eller deltage i gruppe med andre forældre. Forløbet strækker sig over 8-10 gange, ca. hver 2. uge. Det er gratis at deltage og vi forventer, at I møder op til de aftalte kursusgange.

Hør mere om TryghedsCirklen og få oplyst tidspunkter for kommende forløb: sundhedsplejen@hvidovre.dk eller telefon: 36 39 37 65

I Hvidovre Kommune benytter vi Holbæk-modellen i forhold til overvægtige børn. Holbæk-modellen har vist sig at være den model, der med størst succes hjælper familier med overvægtige børn til stabilt og varigt vægttab.

Program for overvægtige børn er et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret . I Program for overvægtige børn møder I sundhedsplejersker og en diætist.

Hvad går tilbuddet ud på?

Vi er et behandlingstilbud, der tager udgangspunkt i jeres barns udfordringer i forhold til kost, motion, inaktivitet, trivsel, søde sager & drikke, sengetider etc. Jeres barns hverdag gennemgås grundigt, og der laves en punktplan, som hele familien skal arbejde med.

Hvem kan deltage?

  • Børn mellem 3 - 18 år, der har et BMI over IOTF-BMI>25 i forhold til alder og køn, sundhedsplejersken kan udregne BMI.
  • Familier, der er motiverede til at omlægge livsstil

Hvordan foregår det?

Hvis I ønsker at deltage i Program for overvægtige børn, ringer I til sundhedsplejerske Susanne Matthiessen. Derefter får I en tid i Børnesundhedshuset til en forundersøgelse. Herefter skal I komme til samtale med enten en sundhedsplejerske eller diætist hver 6.- 8. uge alt efter behov.

Hvad forventer vi?

Vi har en plan for, hvordan det er muligt at hjælpe jer. Derfor er det vigtigt, at hele familien er motiveret til at ændre livsstil. Resultaterne viser at 7 ud af 10 børn, der har deltaget i Holbæk-modellen taber sig. Det er vigtigt, at I bakker jeres barn op, kommer til samtalerne samt støtter jeres barn i at få skabt sunde kostmønstre og mere fysisk aktivitet i hverdagen. Her er en oversigt over motionstilbud i Hvidovre kommune

Hvor foregår det?

POB samtaler foregår i Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274, 2650 Hvidovre.

Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til sundhedsplejerske Susanne Matthiessen på Tlf. 5158 7677.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Program for overvægtige børn.

Med venlig hilsen

Sundhedsplejerskerne Susanne Bjerregaard Matthiessen, Vicki Falborg og Anne Mette Burkal.

Børneergoterapeuterne er en del af Oral motorisk team (OMT), som er et tværfagligt tilbud til børn over 1 år med spiseudfordringer.

Der kan henvises til OMT via sundhedsplejersken, talepædagog eller daginstitution.

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Familiehus

Livet som forældre byder på mange oplevelser og udfordringer, hverdagen med børn og unge kan give anledning til små og store bekymringer.

I Hvidovre Familiehus er der mulighed for at komme og få hjælp og vejledning til alt, som hører til livet som familie. Familiehuset samarbejder blandt andet med Mødrehjælpen, Red Barnet og Røde Kors.

I Familiehuset kan du tale med sundhedsplejersken og familierådgiveren.

Du kan komme i kontakt med dem på forskellige måder.

Åben anonym rådgivning

Hver torsdag kl. 13-15 sidder familierådgiveren og sundhedsplejersken klar ved telefonen.


Ring til dette nummer: 41 73 84 98

Du kan være anonym, hvis du ønsker det.
Hvis der er brug for mere afklaring og vejledning, kan du få op til tre samtaler med Familiehusets sundhedsplejerske og/eller familierådgiver. De opfølgende samtaler kan foregå via telefon, Teams eller ved møder i Familiehuset.

Du kan også ringe alle hverdage kl. 9-15, hvis opkaldet ikke besvares, kan du lægge en besked på telefonsvaren, og du vil blive ringet op.

Adresse: Hvidovrevej 274.


Hvis der er behov for det, kan familierådgiveren og sundhedsplejersken henvise dig videre til andre tilbud, der kan hjælpe.

 

Åbne café-eftermiddage

Hver onsdag kl. 15-17 er der åbent i Familiehusets hyggelige café.

Her kan du råd få og vejledning af Familiehusets sundhedsplejerske eller familierådgiver over en kop kaffe eller te. Og børn er altid velkomne!
Caféen giver også mulighed for at lære andre forældre og familier at kende, og der vil komme forskellige spændende foredrag om børn og familieliv.

Hvis caféens brugere ønsker det, kan der også blive oprettet særlige grupper, hvor man kan mødes. Det kan fx være en gruppe for mødre, som har valgt at være alene med deres barn/børn.

Caféen i Hvidovre Familiehus er for kommende forældre og forældre med børn op til skolealderen.

 

Hvidovre Familiehus ligger på Hvidovrevej 274, det tidligere Børnesundhedshus