Forældretrivsel

Efterfødselsreaktion

Sundhedsplejen har fokus på, hvordan begge forældre trives i deres nye roller.

Jeres sundhedsplejerske har særlig fokus på, hvordan I trives som forældre, når jeres barn er 4-5 uger gammel. I tilbydes en test bestående af Edinburgh Postnatal Depression Scale- EPDS og Gotland skalaen.

Vi har sammen mulighed for at snakke om, hvordan I har det. Ikke alle forældre oplever barslen som en lykkelig tid. I har mulighed for at få omsorgsbesøg fra jeres sundhedsplejerske.

Har dit humør ændret sig snak med din partner, sundhedsplejersken eller din læge.

Forældre kan individuelt eller sammen henvises til et  rådgivningsforløb på Poppelgården Familiecenter.

Snak med din sundhedsplejerske om det.

Sammen uden voldSammen uden vold

Hvidovre Kommune er del af projektet Sammen uden vold.

Projektet styrker den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedrer støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

I projektet uddannes kommunens sundhedsplejersker i at opspore og rådgive familier, der lever med voldsomme konflikter eller vold, og henvise dem til relevante tilbud.

Sundhedsplejerskerne uddannes også i, hvordan de hjælper familierne videre, og som del af projektet starter kommunen et gruppetilbud til småbørnsforældre, der vil arbejde med deres relation og konflikthåndtering.

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup Kommuner.

Læs mere her:https://www.maryfonden.dk/projekt/sammen_uden_vold_smaabornsforaldre/ 

 

At blive Far

For yderligere information om mænds trivsel og mere om mænds efterfødselsreaktioner se hjemmesiden www.sundmand.dk.

Mænd kan også have en efterfødselsreaktion. det rammer 8-10 %. Der er hjælp at få ved at tale om det, eller hvis det er nødvendigt få et forløb på Poppelgården. Sven Åge Madsen Psykolog beskriver mænds efterfødselsreaktioner.

Farforlivet er en hjemmeside om at være far, og hvilke aktiviteter, der kan være i nærområdet.

Det er ikke alvor det hele, se Daddy-O.

Mange fædre vælger at holde orlov med deres barn. Læs mere om orlov på Borger.dk.

Har du problemer i parforholdet eller skilsmisse, har du mulighed for rådgivning og husly via Mandecentret.